Flötmete

Flötmete är ett fiske som är lätt att komma i gång med och som kräver väldigt lite utrustning.
Att meta med flöte kan man göra i såväl insjöar som i åar eller havet och efter de flesta fiskar som t ex abborre, regnbåge och Makrill.
Det är en teknik som är bra att använda då det är mycket gräs eller annan växtlighet längst botten eller då man helt enkelt inte vet hur botten ser ut där man tänker fiska.
Man ställer enkelt in vilket djup betet ska ligga på med hjälp av flötet vilket gör att man snabbt kan testa sig fram för att bestämma rätt djup ens bete ska vara på.
Det finns två typer av flöten att välja på när man ska meta, antingen glidande flöte eller ett fast flöte. Vi kommer att gå igenom de olika typerna i vår guide till flötmete nedan.

flöte

Tackel för flötmete

Ett tackel till flötmete är okomplicerat då man bara behöver ett flöte, sänke och en krok. Vill man fiska med ett glidande flöte så behöver man också ett flötesstopp och eventuellt ett lekande.

Tackel till Fast flöte

Vid vanligt ”fast” flötmete så trär man först på sitt flöte på linan och drar det så högt upp på linan man vill att betet ska fiska på. Man bestämmer alltså fiskedjupet direkt med flötet.
När flötet är på önskat djup låser man flötet på det djupet, ofta genom att trä i en pinne i flötet. Man knyter sedan kroken i änden på linan. Sänkena brukar man vilja fästa ungefär 10 – 15cm från kroken.
Hur många sänken man kniper fast på linan beror på hur mycket vikt flötet klarar av att bära och hur tunga sänken man använder. Här testar man sig fram tills flötet står bra i vattnet.
De flesta flöten har en liten färgad del överst på flötet vilket brukar vara en indikation på att endast den delen ska synas ovanför vattenytan när flötet står rätt i vattnet.

Har man för lite vikter på så är motståndet väldigt stort för fisken när den nappar vilket man ofta ser genom att flötet bara studsar till på vattnet utan att det dras under helt.
Ett fast flöte används oftast när man fiskar med ett toppknutet metspö. Men där finns många undantag där denna typ av flöte även används till ett kastspö.

fastflöte

Tackel till kastmete med Glidande flöte:

Att kastmete med glidande flöte är en teknik som vi gärna använder i vatten där man fiskar lite djupare eller då man inte har ett jättelångt spö men ändå vill få ner betet till önskat djup.
För att kunna kastmete behöver man ett flötesstopp, ett flöte, sänken, lekande och krok. För att knyta ett tackel till ett glidande flöte gör man så här:

 1. Trä på ett flötesstop på linan. Detta är en tight gummipärla som stoppar flötet från att glida upp längre på linan.
  Man kan också knyta en egen stoppknut på linan med en bit nylonlina i stället för att använda en flötesstopp.
  Flötsstoppet drar man sen till önskat djup som man vill ha på sitt bete på, men detta kan man justera senare.
 2. Trä på ditt flöte på linan
 3. När man har ett glidande flöte kan man antingen ha sänken som man klämmer på linan eller sänken som man trär på linan.
  Har man ett flöte som tål över 10 gram brukar man ofta använda sänken man trär på linan då dessa finns i tyngre varianter än de man klämmer fast.
 4. För att hindra de glidande sänkena från att glida hela vägen ner till kroken kan man fästa ett lekande i änden av linan och sen knyta fast en bit tafs längst ner som man sedan fäster kroken i.
  Detta är inget måste utan det fungerar att knyta kroken direkt i änden av linan här. Det är dock rekommenderat att hindra sänkena från att glida hela vägen ner till kroken.

stopsflöteblylekande

Utrustning för mete

Metspö

Ett klassiskt metspö, så kallat toppknutet metspö, är ett spö som finns i en mängd olika längder där man inte behöver en rulle.
Man knyter i stället linan direkt i toppen på spöet, därav namnet toppknutet metspö. De vanligaste längderna på ett toppknutet metspö är 3-5m, men det finns betydligt längre spön än så.
Varje del är teleskopisk så oavsett om spöet här 3 eller 7m långt brukar det inte vara längre än en meter.
Val av längd av spö har inte med ålder på fiskaren att göra (men ett längre spö är givetvis tyngre att hålla i) utan längden på spöt avgör mer vilket ställe man ska fiska på.
Har man mycket plats där man ska fiska och kanske lite vass eller näckrosor framför sig så brukar vi rekommenderar dom längre spöna så man enkelt når förbi näckrosorna från land.
Dom kortare spöna är perfekta om man fiskar från en brygga eller i mindre vatten där man inte måste få ut flötet speciellt långt. När man kommer till vattnet så fäller man enkelt ut sitt spö och i öglan längst ut på spöt fäster man sin lina.
Vi rekommenderar att man har lika lång, eller kortare, lina som spöt är långt för att undvika för mycket trassel vid fisket. Har man en för lång lina blir det svårt att lägga ut sitt tackel eftersom det kommer att skrapa i marken på vägen ut.

metspö

Kastmetespö

För att kunna kastmete så kan man använda sitt vanliga kastspö men det finns så kart också speciella spön till just detta fiske.
Vill man flötmeta med sitt kastspö och fiska på lite djupare vatten än längden på sitt spö rekommenderar vi att man använder ett spö med lite större toppögla.
Detta är viktigt eftersom flötesstoppen måste kunna glida igenom öglorna utan att fastna på vägen ut.

kastmete

Lyftmetoden

Lyftmetoden kallas en teknik inom flötmetet som används vid fiske i stilla vatten så som sjöar och dammar.
Denna teknik fungerar efter alla typer av fiskar som äter bottennära, men främst används den vid fiske efter karp, ruda och sutare.
Vid normalt flötmete vill man att flötet dyker när fisken hugger. Med lyftmetoden vill man i stället, som namnet antyder, att flötet lyfter då fisken tar betet.
Detta uppnår man genom att använda en större mängd bly än vad flötet klarar av och låta något/några av sänkena ligga på botten under fisket.
När fisken tar betet lyfter den även blyet och på så sätt kommer flötet att lyfta sig på ytan och indikera hugg.

Tackel för lyftmetoden

Det viktigaste vid fiske med lyftmetoden är att ställe in djupet på sitt fasta flöte rätt. Man börjar därför med att ”loda” djupet på fiskeplatsen, det betyder helt enkelt att man kollar hur djupt där är.
Oftast gör man detta med hjälp av ett lodsänke man fäster på sitt tackel. När man sen har funnit det exakta djupet så tar man ett bly och fäster det ca 5cm upp från kroken (avståndet bestämmer man själv), detta är sänket som ska ligga på botten.
Man flyttar därefter upp flötet på linan med samma längd.
Fäster du blyet 5cm från kroken betyder det att 5cm tafs och krok sedan kommer ligga på botten.
När fisken plockar upp ditt bete och lyfter på blyet kommer flötet att lyfta och sedan antingen lägga sig på ytan eller dras under då fisken simmar iväg.

 

Vilket flöte ska jag använda?

Det finns en mängd olika flöten att välja till sitt mete. Det finns speciella flöten för nästan alla typer av lägen och vatten.
Vi kommer här att gå igenom de vanligaste ”special” flötena som du kan använda då du vill bli lite mer avancerad i ditt mete.
Är du nybörjare bör du förmodligen undvika dessa specialflöten och hålla dig till ett enklare flöte av antingen glidande eller fast modell.

Avon/Big Stick flöte

Denna typ av flöten finns i lite olika utförande men man använder dom till samma typ av fiske.
Dessa flöten som har en rätt stor ”kropp” placerad högt upp på flötet för att sedan övergå till en smal pinne längst ner.
Avon flöten är framtagna för flötmete i strömmande vatten vilket brukar kallas för ”trotting”.
Flötet fäster man på sin lina med hjälp av flötesslang.
En bit flötesslang i toppen av flötet ovanför kroppen på flötet och ett i botten brukar räcka långt för att fästa flötet. Man kan använda ytterligare en flötesslang en bit under kroppen också om man känner det nödvändigt.
Tekniken som man använder sig av när man fiskar med Avon flöte eller big stick flöte är sedan ganska enkel. Man fiskar med strömmen i åar, bäckar och älvar och låter sedan helt enkelt flötet glida med strömmen.
Det svåra är ofta att ha en sträckt lina mot flötet så att man effektivt kan kroka fisken vid hugg. Är det lite ström i vattnet så är ett tips att gå upp några gram på flötet så att kroppen bli större och då driver på bättre.

Waggler

Ett Waggler flöten är ett mångsidigt flöte som man kan använda i många typer av vatten och fiskar.
Flötena finns både i oviktade modeller och i modeller som är ”färdigviktade”, dvs flötet har en vikt i botten av flötet.
Oviktade waggler flöten är perfekta att använda vid fisken där det är väldigt grunt eller i situationer där fisken är väldigt skygg och man inte vill riskera att skrämma fisken.
Eftersom flötet saknar vikt viktade så plaskar de inte speciellt mycket när de landar i vattnet.
Waggler flöten är perfekta att använda till lyftmetoden då dom har tydlig signalfärg längst upp.
Waggler loaded är färdig blyade flöten där man bara behöver fästa väldigt små blyhagel för att få flötet att ställa sig perfekt i vattnet. Loaded varianterna är perfekta när du vill kunna kasta ett känsligt flöte långt.