Feeders & Sänken

Feeders och sänken används till såväl bottenmete som till flötmete.
Den vanligaste typen av sänken till bottenmete kallas päronbly eller päronsänke. Det är en blytung med en ögla i toppen där man antingen knyter linan eller trär linan igenom.
När man bottenmetar och vill ha ut mäsk på sin fiskeplats samtidigt brukar man använda en feeder. Feedrar finns i en rad olika modeller och utformade. Man kan grovt dela upp feedrar i två olika typer, standard feeder(i bristp å bättre ord) eller method feeder.

En standard feeder är en feeder som används på samma sätt som päronsänket. Där är en ögla i ena änden där man vanligtvis knyter linan och sedan en feeder som man packar mäsket innuti.

En method feeder är vanligtvis av in-line modell vilket innebär att linan går igenom feedern. I andra änden knyter man sedan en kroktafs med kroken i änden. Till skillnad från en standard feeder där man packar mäsket i feederkorgen packar man mäsket runt methodfeedern istället. Det kräver ett något klibbigare mäsk än vid fiske med vanlig feeder men man är inte begränsad av feederns storlek när man bestämmer hur mycket m’sk man vill ha ut på mäskplatsen.

Visa Mer
Visa Mindre
Nyhetsbrev